समावेशी खबर र आवाजको संवाहक|Friday, February 24, 2017

लोडसेडिङ तालिका (Loadshedding Schedule)

New loadsheding December 19

New loadhedding Schedule Effective from December 19, 2015.