रोजगार

Opportunity at CBM

Published in The Himalayan Times dated 2nd June, 2015.

सहकारीमा रोजगारीको अबसर

२०७१ जेठ १९ गतेको नागरिकमा प्रकाशित ।

Opportunity at CCRC

Published in Kantipur Daily dated 2nd June, 2015.

केन्द्रिय बालकल्याण समितिमा रोजगारीको अबसर

२०७१ जेठ १९ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित ।

Opportunity at KMC

Carrier Opportunity published in Kantipur Daily dated June 1st 2015.

Opportunity at Plan International

Carrier Opportunity published in Kantipur Daily dated June 1st 2015.

Opportunity at Sunrise Bank

Carrier Opportunity published in Nagarik Daily dated June 1st 2015.

Opportunity at Kantipur Dental Hospital

Carrier Opportunity published in Kantipur Diaily dated June 1st 2015.

भर्खरै

लोकप्रिय