लागु भएका छन त सहकारी संस्थाले पालना गर्नु पर्ने नियमहरु

loading...

सहकारी संस्थाहरुले पालना गर्नु नियमहरु ः
१) संस्थाले नियमित रुपमा हरेक महिनाको ७ गतेभित्र आफ्नो संस्थाको सम्पर्ण क्रियाकलाप देखिने गरी प्रगति प्रतिवेदन डिभिजन सहकारी कार्यलयमा पठाउनु पर्ने छ ।
२) प्रत्यक आ.व.को असोज मसान्तभित्र लेखापरीक्षकको नियुक्तिको स्वीकृति डिभिजन सहकारी कार्यलयबाट लिईसक्नुर्ने छ ।
३) प्रत्यक आ.व. को पौष मसान्त भित्र साधारणसभा राखि सो को प्रतिवेदन डिभिजन सहकारी कार्यलयमा पठाउनु पर्ने छ ।
४) साधारण सभामा डिभिजन सहकारी कार्यलयको प्रतिनीधि माग गरी साधारण सभा गराउनु पर्ने छ ।
५) संस्कोथा निर्वाचन गराउनु पर्ने भएमा संचालक समितिले संस्थाको संयोजक — १(एक), सदस्य — १(एक) र एक जना डिभिजन सहकारी कार्यलय सहितको तीन जनाको निर्वाचन समिति ७ दिन अगाबै गठन गरी डिभिजन सहकारी कार्यलयमा माग गर्नु पर्दछ ।
६) आवस्यकता अनुसार समय समयमा डिभिजन सहकारी कार्यलयबाट अनुगमन तथा निरीक्षण हुनेछ र त्यसरी निरीक्षण गर्दा दिईएको सुझाब निर्देशन पालना गर्नु सस्थाको कर्तब्य हुनेछ ।
७) संस्थाले छुट सुविधा र अन्य पत्रचार गराउनको लागि संस्थाले नियमित रुपमा प्रगति विवरण पेश गर्नुका साथै संस्थाको कारोबार सहकारी ऐन नियम र संस्थाको विनिमय अनुसार संचालन गरेको हुनुपर्दछ ।
८) साधारण सभा गराउदा लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सहित विनिमयमा तोके अनुसारको म्याद सहितको सुचना शेयर सदस्यलाई दिनु पर्दछ ।
९) साधारणसभामा पेश हुने सबै प्रस्ताबहरुको जानकारी पनि साधारणसभा अगाडि नै लिखित रुपमा सदस्यहरुलाई दिनु पर्दछ ।
१०) संस्थाको विनिमय संसोधन गर्नुपर्ने भएका सो प्रस्ताब सदस्यलाई जानकारी गराएको हुनुपर्ने छ ।
११) विनिमय संसोधन गर्दा ५१ प्रतिशत उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले पास गरेको हुनुपर्दछ ।
१२) विनिमय संसोधनको लागि मौजुदा, संसोधन र संसोधन गर्नुपर्ने औचित्य सहितको तीन महले फारम बनाई संचालक समितिका सम्पुर्ण पदाधिकारीहरुले हस्तक्षर गरेको सक्कल २ प्रति विवरण फारम र साधारण सभाको निर्णय प्रतिलिपि डिभिजन सहकारी कार्यलयमा पेश गर्नु पर्ने छ ।
१३) माथि उल्लेखित भएका बाहेक अन्य सोधपुछका लागि डिभिजन सहकारी कार्यलयमा सम्पर्क राख्नु पर्ने छ ।

तपाईंको प्रतिकृया
Loading...