‘रेलमा फर्किरहेको छु जस्तो महुसस भएको छ’

तपाईंको प्रतिकृया